Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

2.000 EUR

Barcelona

Γραφείο • 212 m² • Αναφ: AOB2107010

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση212 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα