Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Palma de Mallorca, Spain

400 EUR

Palma de Mallorca

Γραφείο • 44 m² • Αναφ: PIS 209

Επιφάνειες

Διαβίωση44 m²

Palma de Mallorca

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα