Κτίριο προς αγορά σε Palafrugell, Spain

275.000 EUR

Palafrugell

Εμπορικό κτίριο • 110 m² • Αναφ: L-118

Επιφάνειες

Διαβίωση110 m²

Palafrugell

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα