Κτίριο προς αγορά σε Palafrugell, Spain

900.000 EUR

Palafrugell

Βιομηχανικό κτίριο • 740 m² • Αναφ: N-050

Επιφάνειες

Διαβίωση740 m²

Palafrugell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα