Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

195.000 EUR

Barcelona

Εμπορικοί χώροι • Αναφ: SÒL_65 (0518668868)

Επιφάνειες

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα