Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Alella DO, Ισπανία

48.000 EUR

Alella DO

Θέση στάθμευσης • 22 m² • Αναφ: I-00UQAR-W-02M9C0

Επιφάνειες

Διαβίωση22 m²

Alella DO

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα