Κτίριο προς αγορά σε Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ, Ισπανία

290.000 EUR

Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ

Εμπορικό κτίριο • 200 m² • Αναφ: LOC_8474

Επιφάνειες

Διαβίωση200 m²

Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα