Σπίτι προς αγορά σε Las Palmas de Gran Canaria, Spain

100.000 EUR

Las Palmas de Gran Canaria

Ιδιοκτησία • 53 m² • Αναφ: S/5008

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση53 m²

Las Palmas de Gran Canaria

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα