Κτίριο προς αγορά σε Τέλντε, Ισπανία

95.200 EUR

Τέλντε

Εμπορικό κτίριο • 113 m² • Αναφ: 0019-01149

Επιφάνειες

Διαβίωση113 m²
Αγροτεμάχιο113 m²

Τέλντε

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα