Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Terrassa, Spain

15.000 EUR

Terrassa

Θέση στάθμευσης • 12 m² • Αναφ: BARI000753_11

Επιφάνειες

Διαβίωση12 m²

Terrassa

τύποςΘέση στάθμευσης
Έτος κατασκευής2001
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα