Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Padim da Graça, Πορτογαλία

2.900.000 EUR

Padim da Graça, Braga

Αποθήκη • 4845 m² • Αναφ: 16321284

Επιφάνειες

Διαβίωση4845 m²

Braga

Padim da Graça

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1989
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα