Οικόπεδο προς αγορά σε Bétera, Ισπανία

200.000 EUR

Bétera

Οικόπεδο • Αναφ: 704

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο800 m²

Bétera

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα