Διαμέρισμα προς αγορά σε Breukelen, Netherlands

935.000 EUR

Breukelen, Dannegracht,10

Διαμέρισμα • 6 δωμάτιο/α • 4 Κρεβ. • 181 m² • Αναφ: 18702

Χώροι

Δωμάτια6
Υπνοδωμάτια4

Επιφάνειες

Διαβίωση181 m²
Αγροτεμάχιο240 m²
Εσωτερικό181 m²

Dannegracht,10

Breukelen

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα