Οικόπεδο προς αγορά σε Begur, Ισπανία

475.000 EUR

Begur

Οικόπεδο • Αναφ: CBR12877

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο835 m²

Begur

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα