Οικόπεδο προς αγορά σε Lloret de Mar, Ισπανία

200.000 EUR

Lloret de Mar

Οικόπεδο • Αναφ: CBR29524

Lloret de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα