Κτίριο προς αγορά σε Valencia, Spain

750.000 EUR

Valencia

Εμπορικό κτίριο • 270 m² • Αναφ: VAL29923

Επιφάνειες

Διαβίωση270 m²

Valencia

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα