Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ, Ισπανία

9.999 EUR

Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ

Θέση στάθμευσης • 10 m² • Αναφ: 00135

Επιφάνειες

Διαβίωση10 m²

Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα