Οικόπεδο προς αγορά σε Sitges, Spain

590.000 EUR

Sitges

Οικόπεδο • Αναφ: 1325/5417

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1227 m²

Sitges

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα