Σπίτι προς αγορά σε Apeldoorn, Netherlands

300.000 EUR

Apeldoorn, Reigersweg

Ανεξάρτητη κατοικία • 2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 73 m² • Αναφ: 5904

Χώροι

Δωμάτια2
Υπνοδωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση73 m²

Reigersweg

Apeldoorn

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα