Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

85 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 8 m² • Αναφ: 126

Επιφάνειες

Διαβίωση8 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα