Οικόπεδο προς αγορά σε Anha, Portugal

315.000 EUR

Anha, Vila Nova de Anha

Οικόπεδο • 9580 m² • Αναφ: RV202178

Επιφάνειες

Διαβίωση9580 m²
Αγροτεμάχιο9580 m²
Χρησιμοποιήσιμο9580 m²
Σύνολο9580 m²

Vila Nova de Anha

Anha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα