Οικόπεδο προς αγορά σε Caminha, Portugal

210.000 EUR

Caminha, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 3130 m² • Αναφ: 16307511

Επιφάνειες

Διαβίωση3130 m²

Viana do Castelo

Caminha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα