Οικόπεδο προς αγορά σε Begues, Ισπανία

395.000 EUR

Begues

Οικόπεδο • 3348 m² • Αναφ: 13215

Επιφάνειες

Διαβίωση3348 m²
Αγροτεμάχιο3348 m²
Χρησιμοποιήσιμο3348 m²

Begues

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα