Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

1.100.000 EUR

Barcelona, Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Κτίριο • 375 m² • Αναφ: 13800

Επιφάνειες

Διαβίωση375 m²
Χρησιμοποιήσιμο375 m²

Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειας
E