Οικόπεδο προς αγορά σε Sitges, Spain

895.000 EUR

Sitges, Can Girona

Οικόπεδο • 1316 m² • Αναφ: 10030V

Επιφάνειες

Διαβίωση1316 m²
Αγροτεμάχιο1316 m²
Χρησιμοποιήσιμο1316 m²

Can Girona

Sitges

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα