Οικόπεδο προς αγορά σε Sitges, Spain

249.000 EUR

Sitges, Llevantina-Montgavina-Quintmar

Οικόπεδο • 916 m² • Αναφ: 9269V

Επιφάνειες

Διαβίωση916 m²
Αγροτεμάχιο916 m²
Χρησιμοποιήσιμο916 m²

Llevantina-Montgavina-Quintmar

Sitges

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα