Οικόπεδο προς αγορά σε Sitges, Spain

160.000 EUR

Sitges, Llevantina-Montgavina-Quintmar

Οικόπεδο • 488 m² • Αναφ: 13211

Επιφάνειες

Διαβίωση488 m²
Αγροτεμάχιο488 m²
Χρησιμοποιήσιμο488 m²

Llevantina-Montgavina-Quintmar

Sitges

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα