Οικόπεδο προς αγορά σε Province of Barcelona, Spain

95.000 EUR

Province of Barcelona, Mas Alba

Οικόπεδο • 500 m² • Αναφ: 14111

Επιφάνειες

Διαβίωση500 m²
Χρησιμοποιήσιμο500 m²

Mas Alba

Province of Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα