Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Σίτζες, Ισπανία

2.000 EUR

Σίτζες

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 140 m² • Αναφ: 1690/5417

Επιφάνειες

Διαβίωση140 m²

Σίτζες

Κλιματισμός
Αυλή
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα