Οικόπεδο προς αγορά σε Cunit, Ισπανία

75.000 EUR

Cunit

Οικόπεδο • 650 m² • Αναφ: 8494

Επιφάνειες

Διαβίωση650 m²

Cunit

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα