Οικόπεδο προς αγορά σε Cunit, Ισπανία

150.000 EUR

Cunit

Οικόπεδο • 1000 m² • Αναφ: 8495

Επιφάνειες

Διαβίωση1000 m²

Cunit

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα