Οικόπεδο προς αγορά σε Province of Barcelona, Spain

485.000 EUR

Province of Barcelona

Οικόπεδο • 2000 m² • Αναφ: I-00UOWU-W-02M9LJ

Επιφάνειες

Διαβίωση2000 m²

Province of Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα