Κτίριο προς αγορά σε Port de Sagunt, Ισπανία

165.000 EUR

Port de Sagunt

Εμπορικό κτίριο • 320 m² • Αναφ: LOC_8191

Επιφάνειες

Διαβίωση320 m²

Port de Sagunt

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα