Οικόπεδο προς αγορά σε Can Gordei, Ισπανία

15.500 EUR

Can Gordei

Οικόπεδο • Αναφ: BI289 (0518432578)

Επιφάνειες

Can Gordei

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα