Οικόπεδο προς αγορά σε Can Gordei, Ισπανία

18.000 EUR

Can Gordei

Οικόπεδο • Αναφ: BI281 (0517908604)

Can Gordei

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα