Οικόπεδο προς αγορά σε La Bisbal del Penedès, Spain

24.000 EUR

La Bisbal del Penedès

Οικόπεδο • Αναφ: BI196 (0514790697)

Επιφάνειες

La Bisbal del Penedès

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα