Οικόπεδο προς αγορά σε La Bisbal del Penedès, Spain

43.000 EUR

La Bisbal del Penedès

Οικόπεδο • Αναφ: BI197 (0514790690)

Επιφάνειες

La Bisbal del Penedès

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα