Οικόπεδο προς αγορά σε La Bisbal del Penedès, Ισπανία

45.000 EUR

La Bisbal del Penedès

Οικόπεδο • Αναφ: BI288 (0518455058)

Επιφάνειες

La Bisbal del Penedès

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα