Οικόπεδο προς αγορά σε La Bisbal del Penedès, Ισπανία

29.000 EUR

La Bisbal del Penedès

Οικόπεδο • Αναφ: BI145 (0514790715)

Επιφάνειες

La Bisbal del Penedès

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα