Οικόπεδο προς αγορά σε L'Esplai del Penedès, Ισπανία

24.000 EUR

L'Esplai del Penedès

Οικόπεδο • Αναφ: BI148 (0514790710)

Επιφάνειες

L'Esplai del Penedès

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα