Οικόπεδο προς αγορά σε La Bisbal del Penedès, Spain

28.000 EUR

La Bisbal del Penedès

Οικόπεδο • Αναφ: BI164 (0514790716)

Επιφάνειες

La Bisbal del Penedès

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα