Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Oliveira, Πορτογαλία

150.000 EUR

Oliveira, Viana do Castelo

Αποθήκη • 901 m² • Αναφ: 16287835

Επιφάνειες

Διαβίωση901 m²

Viana do Castelo

Oliveira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα