Οικόπεδο προς αγορά σε Arão, Πορτογαλία

40.000 EUR

Arão, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 835 m² • Αναφ: 16274666

Επιφάνειες

Διαβίωση835 m²

Viana do Castelo

Arão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα