Δωμάτιο προς ενοικίαση σε Porto, Portugal

390 EUR

Porto

Δωμάτιο • 2 Κρεβ. • διαθέσιμο τώρα • Αναφ: 590394

Χώροι

Υπνοδωμάτια2

Επιφάνειες

Porto

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα