Κτίριο προς αγορά σε Πορτιμάο, Πορτογαλία

144.000 EUR

Πορτιμάο

Εμπορικό κτίριο • 427 m² • Αναφ: C0369-VIRE-0467

Επιφάνειες

Διαβίωση427 m²
Αγροτεμάχιο427 m²

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα