Διαμέρισμα προς αγορά σε Wildon, Αυστρία

87.102 EUR

Wildon

Διαμέρισμα • 48 m² • Αναφ: 189

Επιφάνειες

Διαβίωση48 m²

Wildon

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα