Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

180.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 1 Μπάν. • 141 m² • Αναφ: 94267316

Χώροι

Μπάνια1

Επιφάνειες

Διαβίωση141 m²

Barcelona

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1900
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα