Σπίτι προς αγορά σε Βιέννη, Αυστρία

2.800.000 EUR

Βιέννη

Ιδιοκτησία • 9 δωμάτιο/α • 376 m² • Αναφ: 40271

Χώροι

Δωμάτια9

Επιφάνειες

Διαβίωση376 m²
Αγροτεμάχιο674 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα