Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Porto, Portugal

290.000 EUR

Porto, Rua Nossa Senhora de Fátima - Impares de 231 a 505

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 3 δωμάτιο/α • 3 Μπάν. • 73 m² • Αναφ: ZMPT545001

Χώροι

Δωμάτια3
Μπάνια3

Επιφάνειες

Διαβίωση73 m²
Αγροτεμάχιο106 m²

Rua Nossa Senhora de Fátima - Impares de 231 a 505

Porto

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα