Πώληση χώρων στάθμευσης Βαρκελώνη

24.500 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 11 m² • 2ο όροφος • Αναφ: LH-2629

Επιφάνειες

Διαβίωση11 m²
Χρησιμοποιήσιμο11 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα